5 tips på att tjäna pengar online

5 tips på att tjäna pengar online

Internet har kommit att bli världens största marknadsplats. Enligt siffror från svenska företag, organisationer och institut så som Svensk Digital Handel, SCB och Internetstiftelsen så har en stor del av kommersen flyttat online. Vad detta innebär är att det även är här som en stor del av pengarna finns att hämta. Låt oss därför ta en titt på fem praktiska sätt att tjäna pengar online.

1. Svara på enkäter och undersökningar mot betalning

Undersökningar och enkäter måste numera anses vara en klassisk och pålitliga extra inkomstkälla. Idén är att man får betalt för att svara på ett antal frågor om en tjänst, produkt eller erbjudande. Ofta handlar det om att företag vill ha en inblick i hur folk upplever deras reklamkampanj. Men det kan även handla om forskning eller att olika myndigheter vill samla underlag för beslut. Hur som helst så kan man förvänta sig att tjäna ungefär en krona för en till två minuters arbete. I många fall så avgör man själv hur många enkäter man vill spara på per dag. Är man ihärdig kan man därför tjäna sig en redig hacka.

2. Utför mikrojobb

Mikrojobb har på senaste tiden blivit väldigt populärt. Dessa är små korta jobb som man genomför under loppet av några minuter eller timmar. Vad man behöver göra varierar, men ofta handlar det om översättning, datainmatning eller allmän administration. Vilka förkunskaper som krävs framgår alltid i samband med att man tackar ja till ett jobb. Skillnaden mellan dessa jobb och traditionellt arbete är att det inte föreligger något anställningsförhållande eller egentlig förpliktelse. På så sätt är det kravlöst och man avgör själv hur många jobb man vill utföra.

3. Låna ut pengar mot ränta

Ett flertal företag har börjat erbjuda lånetjänster som bygger på idén om ett sorts kollektiv där man både lånar ut till och lånar utav varandra. Ofta så kan man själv välja hur stor avkastning man vill ha genom att ha kontroll över räntebeloppet. Viktigt att komma ihåg är att denna sorts utlåning alltid  medför en viss risk. Vill man minimera risken, på bekostnad av läger ränta, så kan man däremot välja traditionella sparkonton. Denna sorts utlåning har på senare tid blivit väldigt populär då man kan välja att återinvestera de pengar man fått från tidigare utlåning.

4. Satsa på att bli en influencer

På många sätt så har det blivit tidens melodi att tjäna pengar som influenser. Vad dessa gör är att främst tjäna pengar genom endera personliga reklamavtal, eller de befintliga annonssystem som finns som en del av de olika kanalerna. För att tjäna pengar så är det däremot en nödvändighet att man har en relativt bred tittarkrets. Anledningen är att det endast är de med en stor målgrupp som anses ha de förutsättningar som krävs för att vara intressanta i ett reklamhänseende. Man bör vara medveten om att detta numera är en väldigt konkurrensutsatt bransch, och att det finns många personer därute som arbetar hårt på att få flest antal visningar och klick. I många fall är det en bra idé att bekanta sig med förutsättningarna för såväl sökmotoroptimering som att matcha sin tilltänkta målgrupps intressen.

5. Köp billigt och sälj dyrt

Att införskaffa saker relativt billigt och sälja dem lite dyrare för att på så sätt skapa vinstmarginal är förmodligen ett av de äldsta sätten att tjäna pengar. I många fall så kan man dra nytta av tull- och momsfriheten inom EU- och Schengenområdena för att kunna importera saker för att sälja dem i Sverige. Här kan man i många fall ha stor nytta av de många internetbaserade handelsplatser som finns tillgängliga. Genom att spendera lite extra tid på att hitta produkter som är intressanta för svenskar så kan man se till att få ett bra underlag för sina inköp, vilket så klart skapar bättre förutsättningar för vinst.

Finns det fler sätt?

Dessa fem tips är så klart långt i från alla sätt man kan tjäna pengar. Men de är fem av de enklaste och mest vanligt förekommande. Ofta så är det ihärdigheten snarare än metoden som avgör huruvida man i slutändan kommer att ha tjänat något. Därför ska man absolut inte ge upp förrän man sett resultat. En stor fördel med ovan nämnda tips är att de inte kräver särskilt stor insats. Vad detta innebär är att man inte behöver spendera särskilt mycket egna pengar för att få chansen att gå med vinst. Jämfört med traditionell investering, där ett startkapital är avgörande, är förutsättningarna därför stora för att tjäna bra med pengar via internet.